یک زن در خیابان به دلیل بدحجابی کتک خورد

sample-ad

چند روز پیش فیلمی از کتک خوردن یک زن ایرانی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که به طور گسترده مورد توجه کاربران قرار گرفت. این زن به دلیل کشف حجاب در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گررفته بود.

از آنجا که این زن بدحجاب در یکی از خیابان های رشت رقصید او شدیدا مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

ضرب و شتم یک زن در رشت

بسیاری از مردان فریاد می زدند یکی از آنها او را ضرب و شتم کرد و او را زد هیچ کس به او کمک نکرد.

https://t.me/znan_ir

شایان ذکر است تحت قوانین ایران هنگامی که سن  دختر بیش از 13 سال است او باید حجاب را بپوشد اگر قوانین نقض شود، جریمه به آنها اعمال خواهد شد.

sample-ad