زنها را عصبانی نکنید

سبک زندگی
510
0
sample-ad

زنها وقتی عصبانی می شوند قدرت جسمی شان از بین می رود اما به همان ترتیب قدرت زبانی بالایی دارند.

یک زن در عصبانیت تمام بدی هایی که در طول عمرش به او کردید را در پنج دقیقه طوری جلوی چشمانتان میاورد که باور نمی کنید.

غرزدن از ویژگی های بارز همه زنان است. یک زن را وقتی عصبانی کردید عواقبش را تا یک هفته و گاهی تا یک ماه باید بپذیرید زنها ماجرای عصبانیت ايشان را در تمام این مدت با خود حمل می کنند.

زنها را عصبانیت نکنید

10 جمله که زنها را عصبانی می کند:

این کار زنانه نیست

امروز خیلی خسته به نظر می رسی

چه کار داری؟

عالی به نظر می رسی، چند کیلو وزن کم کرده ای؟

تمام غذا را خوردی!

به خودت برس

باید بیشتر لبخند بزنی

نسبت به سنت خوب مانده ای!

این کار مردانه است، بگذار خودم انجام دهم

چرا همیشه این کار را انجام می دهی!

sample-ad