ترس هایی که بین شما و هدفتان جدایی می اندازد

سبک زندگی
512
0
sample-ad

ترس می تواند بین شما و هدف هایتان و رسیدن به آنها مانع شوند. در این مقاله درباره انواع ترس هایی که امکان دارد میان شما و هدفتان جدایی می اندازد، صحبت می کنیم. با ما همراه باشید.

ترس هایی که بین شما و هدفتان جدایی می اندازد:

ترس از شکست        

ترس از موفقیت

ترس از روابط جدید

ترس از ناشناخته ها

ترس از مخالفت

ترس از تغییر

ترس از کنترل نداشتن روی دیگران

ترس از عدم پذیرش

ترس از دل شکستگیترس از تکرار گذشته