چرا بانوان متاهل خیانت می کنند؟

سبک زندگی
405
0
sample-ad

اولین سوالی که بعد از خیانت زن و مرد به هم در ذهن پیش می آید این است که چرا؟ واقعا چرا باید یک زن و یا یک مرد به همسرش خیانت کند. در این بخش دلایل اصلی خیانت زن به همسرش را می خوانید.

مطالعات اخیر انجام شده در دانشگاه جویلف در کانادا در راستای پاسخ دهی به این سوال به نتایج و پاسخ هایی را در نتیجه داشت که در ادامه می خوانید.

سه دلیل اصلی برای خیانت بانوی متاهل :

شوهر همیشه درگیر کار است و او هرگز به زنش توجهی نمی کند

شوهر مرتب به زنش توهین می کند ومثل یک برده با او رفتار می کند

شوهر نسبت به زنش وفادار نیست