نشانه های نارضایتی کارمند که باید جدی گرفت

سبک زندگی
323
0
sample-ad

شما به عنوان یک کارآفرین مسئولیت‌های زیادی دارید. باید ایده‌های جدیدی بدهید، کسب‌وکار خود را پایه‌ریزی کنید، تصمیمات اجرایی بگیرید، به عنوان رهبر سازمان خود برای سایرین الگو باشید و البته لازم به گفتن مسئولیت‌های روتینی از جمله بازاریابی و فروش نیست.

ممکن است نارضایتی کارکنان اصلا دغدغه‌ی شما نباشد، با این حال رضایتمندی برای ادامه حیات کسب‌وکارتان ضروری است و شما باید قادر به تشخیص نشانه‌های نارضایتی باشید.

کارکنان راضی، کارکنانی بهره ور هستند.

نشانه های نارضایتی کارمند که باید جدی گرفت:

کارمند ایده های اش را مطرح نمی کند.

کارمند در طول ساعات کاری نیازهای شخصی را به امور شرکت اولویت می دهد.

کارمند نشانه هایی از حسادت بروز می دهد.

کارمند وظایف اش را انجام نمی دهد.

کارمند مرتبا از وضعیت شکایت می کند.

کارمند دائما از کارفرما یا همکاران انتقاد می کند.

کارمند کارها را با تاخیر انجام می دهد.