یک مدیر زن به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه لرستان منصوب شد

sample-ad

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور طي حكمي، ” سمانه حسن‌پور” را به رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان لرستان منصوب كرد.

طی حکمی از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سمانه حسن‌پور به عنوان رئیس جدید سازمان مديريت و برنامه‌ريزي لرستان معرفی و منصوب شد.

سمانه حسن‌پور پیش از این به عنوان معاون سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان فعالیت داشته است.

شایان ذکر است خانم سمانه حسن پور سومین زنی است که در کشور به عنوان ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب می شود.

sample-ad