بازنشستگی زودهنگام سلامت مغز را تهدید می‌کند

سبک زندگی
183
0
sample-ad

محققان آمریکایی اعلام کردند که بازنشستگی زودهنگام باعث کاهش عملکرد شناختی در سالمندان خواهد شد.

نتایج تحقیقات دانشگاه بینگهمتون، دانشگاه ایالتی نیویورک نشان می دهد بازنشستگی زودهنگام باعث کاهش عملکرد شناختی در سالمندان خواهد شد.

پلامن نیکلوف، استادیار اقتصاد و آلن آدلمن، دانشجوی دکترای اقتصاد، طرح جدید بازنشستگی روستایی در چین  و بررسی طولی سلامت و بازنشستگی چین را مورد بررسی قرار دادند تا تاثیر مزایای بازنشستگی بر شناخت فردی این افراد را بررسی کنند.

محققان در این تحقیق دریافتند که این تاثیر بر زنان بیش از مردان است و علت آن را کاهش فعالیت‌های ذهنی می‌دانند که به سلامت عملکرد شناختی آسیب می‌رساند.

sample-ad