تعداد مردانی که بیمه بیکاری می‌گیرند ۳ برابر زنان است

اجتماعی
121
0
sample-ad

آمار‌نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد تعداد مردانی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند بیش از سه برابر زنان است.

https://t.me/znan_ir

اطلاعات مربوط به بیمه بیکاری نشان می‌دهد در پایان سال ۱۳۹۷، تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری ۲۶۲۳۰۰ نفر بوده است که نسبت به سال گذشته  ۱۹درصد افزایش یافته است. از این تعداد ۷۷درصد به مردان و  ۲۳ درصد به زنان اختصاص دارد.

همچنین در سال ۱۳۹۷، تعداد مقرری‌بگیران جدید ۲۵۹۲۸۶ نفر بوده است. از کل مقرری‌بگیران جدید ۸۴.۱ درصد متاهل و  ۱۵.۹ درصد مجرد بوده‌اند.

تعداد قطع مقرری‌بگیری طی این زمان ۱۹۲۱۱۷ مورد است. بیشترین علت قطع مقرری مربوط به پایان دوره استحقاق مقرری با تعداد ۱۴۹۰۸۱ مورد است.

sample-ad