شهادت زنان به دلیل شکنجه های سپاه

اجتماعی
648
0
sample-ad

بسیار از مردم در قیام ایران شهادت كردند

شهدای قیام ایران به ۲۲۲ تن رسیده است. همچنین اسامی جدید مربوط به ۳ زن شهید منتشر شده است: ‌نسیم قربانی از تهران، حلیمه سمیری از آبادان و سپیده حسنی دانشجوی اهل سولدوز، نقده.

سپیده حسنی

شهادت سپیده حسنی به سبب ضرب گلوله نیروهای سرکوبگر رژیم در تهران و در شهر سولدوز به خاک سپرده شد.

شهادت حلیمه سمیری

حلیمه سمیری در ابادان بازداشت و زیر شکنجه های پاسداران به کشته رسید. نیروهای امنیتی پیکر بی رحمت او را مقابل خانه پدرش رها کردند.

به اين ترتيب ، تعىاد شهيىان زن ىر جريان قيام سراسري به حد اقل بیست تن رسید.

با تکمیل تدریجی اخبار اعتراضات ، تعداد کل شهیدان قیام ابان ماه تا اکنون به 750 تن بالغ شده و برخی در زیر شکنجه به شهادت رسیده اند.

نیز موج دستگیری ها در مناطق مختلف کشور ادامه دارد. شمار بازداشت شدگان از ابتدای اعتراضات تا کنون از مرز 12000نفر گذشته است.

ابعاد دستگیری ها به حدی است که نه تنها زندان ها مملو از بازداشت شدگان شده اند.

بلکه تعداد زیادی از دستگیرشدگان در ساختمان های اداری و حتی مدارس و دبستانهای ابتدایی نگهداری می شوند.

sample-ad