ظلم و ستم عليه زن در ايران

sample-ad

کیمیا علیزاده، در بیانیه‌ای تند و بی پروا، ضمن انتقادات تند از مسئولین مهاجرت خود از ایران را تایید کرد

من کیمیا علیزاده، نه قهرمانم، نه تاریخ ساز و نه پرچمدار کاروان ایران. من یکی از میلیون ها زن سرکوب شده در ایرانم. سال ها هر چه گفتند، اجرا کردم و مدال هایم را پای حجاب اجباری و درایت خودشان گذاشتند.

کیمیا علیزاده با انتشار این نامه سرگشاده در شبکه های اجتماعی رسما مهاجرت خود از ایران را تایید کرد

او در این نامه انتقادی، پاسخ تندی هم به حرف های هادی ساعی و مسئولان فدراسیون تکواندو داده است

از متن این نامه چنین به نظر می‌رسد که کیمیا دیگر خیال بازگشت ندارد

sample-ad