خواص سیر‌ترشی هفت ساله

sample-ad

سیرترشی خونساز و مصفای خون است
مفتح عروق کرونر قلبی و عروق مغزیست


هضم‌کننده غذاهای سنگین و ثقیل‌الهضم است و سرعت هضم غذا را افزایش می‌دهد

دفع‌کننده سنگ کیسه صفرا و شست‌وشو‌دهنده مجاری صفراویست

کاهنده چربی کلسترول خون است
ضدعفونی‌کننده محیط دهان و معده است
ـقاطع خونریزی داخلی خصوصاً بواسیر است
مشهی یا اشتها‌آور است
پاکسازی‌کننده خون و کبد از اخلاط فاسد و سوخته است

درمان‌کننده آفت دهان در افراد صفراوی مزاج است.

sample-ad