اعدام زنان در دوران روحانی

sample-ad

بنا به اطلاعات گردآوری شده از اخبار منتشر شده در مطبوعات و رسانه های حکومتی،‌

فعالان حقوق بشر و پایگاههای اطلاع رسانی، همچنین از منابع خصوصی مرتبط با

مقاومت ایران، ۱۰۵ تن از اعدام شدگان در دوران روحانی زن بوده اند.

اما ارقام اصلی را باید بسیار بالاتر از این فرض کرد چرا که بیشتر اعدامها در ایران در

خفا و دور از چشم مردم به جز کسانی که آنرا اجرا می کنند صورت می گیرد.

۱۰۵ زن در دوران روحانی اعدام شده اند


عدل کجاست؟

حق زن کجاست؟

sample-ad