خشونت عليه زنان در زندان

sample-ad

عسل محمدی: تشدید سرکوب‌ها ما وإن را مقاوم‌تر می‌کند

در روزهای پس از آبان ۱۳۹۸، فشارها بر فعالان مستقل و سندیکاهایی

که این فعالان را نمایندگی می‌کنند تشدید شده است و حتی وعده‌های پیش‌تر

مسوولان قضایی برای تجدیدنظر در شیوه برخورد با پرونده فعالان کارگری فراموش شده است.

احکام سنگین قضایی و زندان‌های طویل‌المدت، صدور اجراییه برای اجرای احکام،

احضارها و افزایش تماس‌های منظم تلفنی تهدید‌آمیز ازجمله نشانه‌های تشدید فضای سرکوب است.

«عسل محمدی»، از فعالان کارگری و از اعضای هیات تحریریه نشریه اینترنتی

«گام» که در جریان سرکوب جنبش کارگری هفت‌تپه دو بار بازداشت و با قید وثیقه سنگین آزاد شد از جمله این فعالان مستقل است که حکم ۵ سال زندان قابل اجرای او تایید شده است و در صورت صدور اجراییه باید برای تحمل ۵ سال زندان به زندان برود.

خانم محمدی می‌گوید تشدید فضای ارعاب او و سایر فعالان مستقل را تسلیم نمی‌کند و تنها مقاومت آن‌ها را بیشتر می‌کند و تشدید تلاش آن‌ها برای یافتن راه‌های مناسب برای شکستن هیمنه فضای سرکوب را در پی دارد.

sample-ad