زنان در زندان مورد ضرب و تجاوز جنسی قرار گرفتند

اجتماعی
125
0
sample-ad

ماری محمدی زندانی سیاسی و نوکیش مسیحی، هنگام بازجویی

تحت شکنجه های جسمی و جنسی قرار گرفت.

بر اساس گزارشات منابع مطلع، ماری محمدی پس از بازداشت در تاریخ ۲۲دیماه ۹۸، به

بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد. پیش از شروع بازجویی ها او را به حیاط بازداشتگاه

وزرا منتقل کردند و در آنجا مجبورش کردند در سرمای شدید بر کف آسفالت و روبروی

توالتها بنشیند. در ادامه توسط ۳ بازجوی مرد مورد بازجویی قرار گرفت. طی ۲۴ساعت

حضور ماری محمدی در این بازداشتگاه هیچ غذایی به او نداده بودند

مأموران علاوه بر ضرب و شتم او را به صورت غیر معمول بازرسی کردند. در این

بازرسی مأموران زن، ماری را مجبور کردند لباسهای خود را به طور کامل در بیاورد و

چندین بار با حالت های مختلف بدون لباس حرکت بشین و پاشو انجام بدهد. مأموران او

را تهدید کرده بودند در صورتی که خودش این کار را نکند، آنها به زور لباسهایش را در می آورند.

وی شب یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸، در تجمعات مردم در جریان اعتراض به هدف قرار دادن

هواپیمای اوکراینی توسط نیروهای پدافندی سپاه پاسداران، شرکت کرده بود تا با خانواده

های قربانیان همدردی خود را اعلام کند. از آن تاریخ وی در زندان قرچک بصورت بلاتکلیف به سر می برد.

دادسرای اوین برای ماری محمدی قرار کفالت ۳۰میلیون تومانی صادر

کرد. با این حال با تودیع قرار موافقت نکردند.

پیشتر در دی ماه ۱۳۹۸، این زن مسیحی درتهران توسط گشت ارشاد مورد ضرب و

شتم قرار گرفته و به اتهام فعالیت مسیحیت، به ۶ماه حبس تعزیری محکوم شد.

لازم به ذکر است که رژیم ایران، پس از قیام های آبان و دی ۹۸، موجی از دستگیری های

خودسرانه فعالان مدنی را در پیش گرفته است. ۱۵۰۰نفر کشته شدند که در میان کشته شدگان ۴۰۰زن و ۱۷نوجوان وجود داشتند.

sample-ad