اجتماعی

اینجا همه موضوعات مربوط به جامعه ایرانی و اسلامی و وضعیت زنان ایران و جهان را مشاهده می کنید.    

اعدام زنان در دوران روحانی
خشونت عليه زنان در زندان
خواص سیر‌ترشی هفت ساله
شركة گوگل مبارزه با بدافزار جوكر
فرزانه فصيحي قهرمان ايراني
زن ايراني به مريخ مي رود
آمارهاي زنان كشته شده در ايران
ثبت طلاق در دفاتر رسمی
اسامي مسافران هواپیما اوکراینی