ورزشی

فرزانه فصيحي قهرمان ايراني
سارا خادم‌ الشریعه شطرنج بازیگر معروف
ظلم و ستم عليه زن در ايران
مهاجرت کیمیا علیزاده
ميترا حجازي پور قهرمان شطرنج زنان ايران و استاد بزرگ زنان
زهره يزداني قهرمان ايراني
تیم ملی موی‌ تای ایران برای اولین بار در تاریخ قهرمان آسیا شد