ورزشی

ميترا حجازي پور قهرمان شطرنج زنان ايران و استاد بزرگ زنان
زهره يزداني قهرمان ايراني
تیم ملی موی‌ تای ایران برای اولین بار در تاریخ قهرمان آسیا شد