اجتماعی

اینجا همه موضوعات مربوط به جامعه ایرانی و اسلامی و وضعیت زنان ایران و جهان را مشاهده می کنید.    

تشدد وخشونت علیه زنان
افزایش 20 درصدی گزارش خشونت علیه زنان در ایران
پگاه آهنگرانی در میان لیست عفوشدگان اخیر
آمنه شهبازی خانم دیگری که در اعتراضات اخیر در شهر کرج کشته شد
دشمن برای انجام دادن توطئه های خود از بانوان استفاده می کند
تعداد مردانی که بیمه بیکاری می‌گیرند ۳ برابر زنان است
تایید حکم 7 سال حبس و 74 ضربه شلاق برای فعال دانشجویی پریسا رفیعی
سه زن در میان شهیدان روزهای اعتراضات سراسری اخیر در ۱۰۷ شهر ایران
به رغم سرکوب وحشیانه، حداقل 5200 زن در اعتراضات سراسری شرکت کردند
واکنش فرح پهلوی به اظهارات خامنه‌ای درباره نقش خانواده پهلوی در اعتراضات ایران