اجتماعی

اینجا همه موضوعات مربوط به جامعه ایرانی و اسلامی و وضعیت زنان ایران و جهان را مشاهده می کنید.    

نرگس محمدي و از جمله زناني به زندان زنجان منتقل شده است
ازدواج زير ١٨ سال
زهره يزداني قهرمان ايراني
تیم ملی موی‌ تای ایران برای اولین بار در تاریخ قهرمان آسیا شد
صدای زنان آزادی‌خواه و شجاع از داخل زندان ا‌وین
فهرست زنان گروگان در زندان اهواز
تأثير ألودگی هوا بر مردم ایران
۹ فعال حقوق کارگران دستگیر شدند
افزايش آمار کشته‌‌‌ شدگان در ايران
زهره صیادی “فعال حقوق کودکانِ بی‌ شناسنامه” دستگیر شد