، عبدالحمید قره داغی صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، با اشاره به تأکیدات رهبر...

Sports

Midle East

۷ سالن سینما توسط حوزه هنری در خراسان شمالی تجهیز میشوند

، عبدالحمید قره داغی صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد،...

فیلم افتتاحیه بخش نوعینگاه کن انتخاب شد/ اعلام هیات داوران

جشنواره فیلم کن با انتخاب فیلم افتتاحیه بخش نوعی نگاه، اسامی هیات داوران این بخش را هم اعلام کرد. به نقل از ورایتی، فیلم...

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اردبیل

، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آئیننامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر اردبیل میرساند که ششمین دوره...

Sport

Must Read

۷ سالن سینما توسط حوزه هنری در خراسان شمالی تجهیز میشوند

، عبدالحمید قره داغی صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، با اشاره به تأکیدات رهبر...

فیلم افتتاحیه بخش نوعینگاه کن انتخاب شد/ اعلام هیات داوران

جشنواره فیلم کن با انتخاب فیلم افتتاحیه بخش نوعی نگاه، اسامی هیات داوران این بخش را هم اعلام کرد. به نقل از ورایتی، فیلم...

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اردبیل

، در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آئیننامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر اردبیل میرساند که ششمین دوره...