آئین افتتاحیه دبیرخانه جشنواره بزرگ صالح(ع)

آئین افتتاحیه دبیرخانه جشنواره بزرگ صالح(ع) صبح دوشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ در سرداب آستان مقدس امامزاده صالح(ع) برگزار شد.

Latest News

Related articles