آبرسانی به ۷۰ درصد اهواز دچار مشکل شد

، صادق حقیقی پور صبح امروز در جریان بازدید استاندار خوزستان از محل تصفیه خانه شماره ۲ اهواز اظهار کرد: طبق یک برنامه هر ساله، کار تعمیرات و نگهداری، همچنین تعمیرات پیشگیرانه ی سیستم پی امِ تصفیهخانه شماره دو اهواز (شهید منجزی) از دو هفته گذشته اورهال…

Latest News

Related articles