آبگیری سدالنهضه امنیت ملی ما را هدف قرار می دهد

به نقل از شبکه الجزیره، «یاسر عباس» وزیر منابع آبی سودان گفت: اگر دومین آبگیری سد النهضه در ژوئیه سال آینده به پایان برسد این تهدید مستقیم برای امنیت ملی ما است. این موضوع نیمی از جمعیت ساکن در سودان مرکزی را از نظر آبیاری پروژه های کشاورزی و تولید…

Latest News

Related articles