آتش سوزی علفزارهای حاشیه شهر رشت

رشت- وزش باد شدید سبب آتش سوزی در علفزارها و برخی مناطق جنگلی شهر رشت شد.

Latest News

Related articles