آثار سمپوزیوم مجسمه سازی در سطح شهر کرمان نصب شود

کرمان – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، خواستار نصب آثار خلق شده در سمپوزیوم مجسمه سازی در سطح شهر کرمان شد. ، محمد علیزاده افزود: نگاه این دوره از مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر، صرفاً نگاه ساختوساز نیست؛ بلکه به شهر بهعنوان موجودی که روح…

Latest News

Related articles