آخرین خبرها از جشنواره «فیلم فجر ۳۹»/ فضای اکران پررونق میشود

، نشست رسانهای سید محمدمهدی طباطبایینژاد دبیر سیونهمین جشنواره فیلم فجر بعدازظهر امروز شنبه ۱۱ بهمنماه در برج میلاد برگزار شد. این نشست به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی بهصورت زنده از بسترهای ارتباطی جشنواره در فضای مجازی در حال پخش…

Latest News

Related articles