آرزوی معدنکاران، بیهوا بر باد رفت/ شهادت جانباختگان احراز نشد

، گروه استانها- اعظم محبی: چهار سال از وقوع مرگبارترین حادثه نیم قرن اخیر گلستان میگذرد؛ ۱۳ اردیبهشت، پس از جرقهای در یکی از دالانهای پر از گاز معدن زمستان یورت آزادشهر، ۱۱۳ نفر از معدنکاران گلستانی کشته و زخمی شدند. مرگ تلخ و مظلومانه ۴۳ نفر در این…

Latest News

Related articles