آزادسازی ۲۳۰ هزار متر مربع اراضی زراعی در فیروزکوه

، عباس رضایی، دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه از آزادسازی ۲۳۰ هزار متر مربع از اراضی زراعی و باغات خبر داد و بیان کرد: با اعلام اداره جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری در اراضی زراعی و باغات در منطقه چرکین روستای سله بن واقع…

Latest News

Related articles