آزاده نامداری خودکشی کرده است

یک منبع آگاه به مهر اطلاع داد آزاده نامداری خودکشی کرده است. ، یک منبع آگاه اعلام کرد ۲۴ ساعت از فوت پیکری که متعلق به آزاده نامداری است، میگذرد. خانواده این مجری صداوسیما در چالوس بودند و چند روزی او تنها بوده است و پدر این خانم با اورژانس تماس…

Latest News

Related articles