آزادی ۳۰ محکوم امنیتی کُرد

به نقل از مرکز رسانههای قوه قضاییه، در سفرهای آیت الله رییسی به استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، یکی از درخواستهای علمای اهل سنت در ملاقات با رییس قوه قضاییه، عفو؛ تخفیف مجازات و بخشش محکومین امنیتی این مناطق بود، که قوه قضاییه هم در عفو…

Latest News

Related articles