آسوشیتدپرس مدعی تهدید ایران علیه یک پایگاه ارتش آمریکا شد

به ادعای این دو مقام اطلاعاتی، آژانس امنیت ملی آمریکا مکالمات اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران را درباره حمله به این پایگاه شنود کرده است. طبق مکاتبات ردیابی شده، فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران حملاتی از نوع « یو.اس. اس کول» علیه پایگاه نظامی فورت…

Latest News

Related articles