آسیب شناسی طرح توسعه ۳.۶ میلیارد دلاری نفت مرکزی

، زنگنه طی مدت زمان حدود ۸ ساله حضور خود در کابینه دولت یازدهم و دوازدهم تمرکز خود را روی تکمیل توسعه میدان گازی پارس جنوبی قرار داد. در نتیجه این تمرکز صرف، تولید گاز از این میدان مشترک به مرز یک میلیارد مترمکعب رسید. هر چند این اقدام افزایش تولید…

Latest News

Related articles