آغاز آزادسازی حریم و بستر امتداد رودخانه «شلهبران» اهر

، رسول خدابخش ظهر شنبه به همراه دادستان عمومی و انقلاب اهر، مدیر امور منابع آب و معاون شهردار اهر به منظور آزادسازی حریم و بستر رودخانهها، از رودخانه تصرف شده شلهبران و امتداد آن بازدید کردند. فرماندار شهرستان اهر در این بازید از آغاز آزادسازی حریم…

Latest News

Related articles