آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس در آستانه

مجید هاشم نژاد در گفتگو با با اشاره به اینکه جدول زمان بندی انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ثبت نام از کاندیدای انتخابات میان دورهای مجلس در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه از صبح یکشنبه آغاز میشود. وی با بیان اینکه داوطلبان میتوانند…

Latest News

Related articles