آغاز عملیات استخراج معدن آلبلاغ همزمان با پایان فاز شناسایی

مهدی کرامتی در گفتگو با مهر اظهار کرد: اتمام فوری فاز مطالعاتی و اکتشاف اولیه معدن آلبلاغ جهت تعیین میزان ذخایر سرب و روی در دستور کار قرار گرفته است. فرماندار اسفراین تصریح کرد: سازمان مربوطه در فاز مطالعه و اکتشاف به تعهدات خود عمل کرده است. وی…

Latest News

Related articles