آغاز مجامع انتخاباتی ۱۴۰۰ فدراسیونهای ورزشی از خردادماه

، تیرماه سال جدید دوره ریاست در سه فدراسیون اسکیت، ژیمناستیک و تیراندازی به پایان میرسد. در واقع این فدراسیونها به ترتیب اولین فدراسیونهایی هستند که در سال جاری وارد پروسه انتخاباتی میشوند. قبل از رسیدگی به وضعیت انتخاباتی این فدراسیونها اما وزارت…

Latest News

Related articles