«آفاق» از لاهیجان به شیراز آمد

شیراز- رمان «آفاق»، نوشته سیدرضا پناهی، رماننویس کازرونی مقیم لاهیجان، با ویراستاری کرامت یزدانی (اشک)، شاعر، رماننویس، پژوهشگر و ویراستار شیرازی در ویترین کتابفروشی ها قرار گرفت. سیدرضا پناهی، نویسنده این کتاب به گفت: آفاق، توصیف زندگی پر پیچ و خم…

Latest News

Related articles