آلودگی هوا موجب تضعیف مهارت های فکری افراد بزرگسال می شود

مطالعات نشان می دهد قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در دوران کودکی با کاهش مهارت فکری در سنین بالاتر مرتبط است. به نقل از ساینس دیلی، تحقیق پژوهشگران دانشگاه ادینبرگ اسکاتلند نشان داد که قرارگیری بیشتر در معرض آلودگی هوا در همان ابتدای زندگی با تأثیر…

Latest News

Related articles