آلودگی هوا ناشی از تولید بیتکوین نگرانکننده شد

به نقل از سیانبیسی، رشد آسمانخراشگونه قیمت بیتکوین در ماههای اخیر نگرانیهای زیادی در مورد آلایندگی عظیم کربنی که در راه برق مصرفی برای تولید بیتکوین به وجود میآید، ایجاد کرده است. سالهای سال است که کارشناسان در مورد سطح بالای انرژی مورد نیاز برای…

Latest News

Related articles