آمریکا باید نخست به تعهدات برجامی اش بازگردد

، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتر نوشت: آمریکا توافق هستهای را ترک و آن را نقض کرده است. بنابراین این آمریکاست که باید به این توافق بازگردد و به تعهداتش عمل کند. رئیس جمهور بایدن یک انتخاب دارد: کنار زدن سیاستهای شکست خورده ترامپ یا…

Latest News

Related articles