آمریکا تحریمهای متقابل چین علیه مقامات خود را محکوم کرد

ایالات متحده آمریکا روز شنبه تحریمهای چین علیه دو مقام مذهبی و راستگرای آمریکایی و یک قانونگذار کانادایی را محکوم کرد. به نقل از رویترز، با تشدید مناقشه پکن- واشنگتن بر سر نقض ادعایی حقوق بشر در منطقه سین کیانگ، وزارت خارجه چین عصر روز شنبه از وضع…

Latest News

Related articles