آمریکا در نشست وین حضور دارد اما با ایران مستقیم مذاکره نمی کند

، وال استریت ژونال در خبری به نشست امروز کمیسیون مشترک برجام که به طور مجازی برگزار شد؛ پرداخت و با طرح این موضوع که ادامه نشست قرار است هفته آینده در وین به طور حضوری برگزار شود؛ ادعایی جدید مطرح کرد. به ادعای این روزنامه آمریکایی در نشست حضوری که…

Latest News

Related articles