آمریکا مانع بازگشت پناهجویان سوری به سرزمین خود می شود

به نقل از تاس، ستاد همکاری بین دستگاهی دولت روسیه و سوریه با انتشار بیانیهای از کارشکنی آمریکا برای جلوگیری از بازگشت پناهجویان سوری به کشور خود خبر داد. بر اساس این گزارش، در بیانیه مذکور تاکید شده که آمریکا با انجام برخی اقدامات و به کارگیری ساز و…

Latest News

Related articles