آکادمی ماناس و چنگیز آیتماتف؛ راهی برای گفتوگوهای فرهنگی دو ملت

، پرویز قاسمی، رایزن فرهنگی ایران در قرقیزستان در چهلمین قسمت از یادداشتهای غیراداریاش از حضور خود در آکادمی ملی ماناس و چنگیز آیتماتف و دیدار با رییس آن یعنی آقای نورگالییف نوشته است. در این بازدید بیاس تورال نویسنده قرقیز و رئیس بخش قرقیزستان…

Latest News

Related articles