آیا کابوس فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری تمام می شود

، انتشار مقاله برای دفاع از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی از آن دسته موضوعاتی است که همواره چالش برانگیز و در سالهای اخیر بارها محل اختلاف بوده است. حتی گاهی نیز اعتراض دانشجویان نسبت به این فرایند به راهروهای دیوان عدالت اداری راه یافته که در…

Latest News

Related articles