آیت الله سید محمد ضیاءآبادی درگذشت

قزوین – آیتالله سیدمحمد ضیاءآبادی استاد اخلاق و تفسیر قرآن کریم دار فانی را وداع گفت. آیتالله سیدمحمد ضیاءآبادی استاد اخلاق و تفسیر قرآن کریم و از علمای به نام استان قزوین دقایقی پیش دعوت حق را لبیک گفت. این عالم اخلاق و مفسر بزرگ شیعه در سال ۱۳۰۷…

Latest News

Related articles