ابراز تأسف کرملین از «اظهارات خصمانه جو بایدن» درباره روسیه

دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز از «اظهارات خصمانه جو بایدن» رییس جمهور آمریکا درباره کشورش ابراز تأسف کرد.

Latest News

Related articles