ابراز نگرانی سازمان ملل متحد درباره مسلمانان روهینگیا

سازمان ملل متحد با اشاره به اوضاع موجود در میانمار در مورد وضعیت مسلمانان روهینگیایی در این کشور هشدار داد. به نقل از رویترز، سازمان ملل متحد با اشاره به کودتای ارتش در میانمار در مورد وضعیت صدها هزار مسلمان روهینگیایی که هنوز در این کشور زندگی…

Latest News

Related articles