ابهام در آب دِه بودن لایه سکوی C فاز ۱۲ پارس جنوبی

، فاز ۱۲ پارس جنوبی یکی از فازهایی است که از کلید خوردن تا بهره برداری چالشهایی را تجربه کرده است. پروژه توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبی با هدف تولید روزانه ۷۵ میلیون مترمکعب گاز و ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۷۵۰ تن گوگرد در سال ۸۴ به طور کامل به شرکتی…

Latest News

Related articles