ابوالحسنی بنیانگذار شیوه های نوینی برای رشد پویانمایی کشور بود

رییس سازمان سینمایی در پیامی درگذشت محمد ابوالحسنی را تسلیت گفت. به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی در پی درگذشت محمد ابوالحسنی پیامی را صادر کرد. در متن این پیام آمده است: «در گذشت هنرمند خلاق پویا نمایی را به…

Latest News

Related articles